Productie 2008

It Goede Lichem

Eve Ensler


Foto’s voorstelling


‘It Goede Lichem’ is het vervolg op de Fagina Monologen. 

Maar It Goede Lichem gaat verder, dieper.  In de Fagina monologen ging het voornamelijk om het benoemen. It Goede Lichem gaat over de acceptatie van het eigen lichaam.

In deze voorstelling staat Eve Ensler zelf centraal en vertelt zij haar verhaal.

Eve is nl. niet gelukkig met haar eigen lijjf. Ze vindt haar buik te dik, veel te dik.

Ze lijnt al jaren, is doorlopend lid van de sportschool en kijkt met afgunst naar al die slanke barbiepoppen om haar heen, totdat ze op een punt komt dat ze dit niet langer wil. Ze wil leren houden van haar lichaam, daarom luistert ze naar verschillende vrouwen van over de hele wereld die vertellen over schoonheid, over moeders, over schoonheidsnormen, over plastische chirurgie, over angsten en overwinningen. Hun verhalen zijn herkenbaar, hilarisch, verdrietig en vooral waar.


Sater wil met It Goede Lichem laten zien dat vrouwen mooi zijn, juist omdat ze niet allemaal op elkaar lijken, niet allemaal maatje 36 hebben, niet allemaal strak en glad zijn. Sater wil met haar voorstelling duidelijk maken dat het niet zo zeer gaat om een mooi lichaam, meer om een goed lichaam.


Us lichem is us lan, de iennige sted, it iennig doarp, it iennige alles dat we oait kenne sille


Ik noegje dy ut om mei te gean, net langer te besykjen wat of ien oars te wezen as datst bist. Fertel de imagospejalisten en bledemakkers en plastyske sjirurgen mar, datst net bang bist.

Dat it slimste dat dy oerkomme kin, de dea is fan de ynbylding de orizjinaliteit, de hunor en de passy. Wes krigel en hâld fan dyn liif, dokterje der net mear mei om. Der hat noait wat mis mei west.Net als bij de Fagina Monologen wilden wij ook dit keer iets extra toevoegen aan de productie. Bij It Goede Lichem moest het iets worden, dat paste bij de thematiek van het toneelstuk. Na een brainstormavondje ontstond het idee voor het glossy magazine ‘Liif’.

Het is een eenmalige uitgave in samenwerking met Migg Media Producties.

Het is een tijdschrift geworden waarbij de pure, innerlijke schoonheid van vrouw wordt getoond zonder de gefotoshopte plaatjes. In het tijdschrift staan interviews en artikelen van bekende en minder bekende Friese en Nederlandse mannen en vrouwen. Adelheid Roosen zegt in haar interview: “De kracht van het vrouwelijke zit in de rondingen” Het zou mooi zijn als wij vrouwen wat vaker stil staan bij onze kracht, bij wat goed is en wat minder energie stoppen in wat minder goed of mooi is.”


Op 21 november 2008 heeft Sater het eerste exemplaar in museum Belvedère te Oranjewoud overhandigd aan Catherine Keyl.


Er zijn nog ‘Liif’ tijdschriften beschikbaar. Tegen verzendkosten sturen wij u graag een exemplaar toe. info@toanielgroepsater.nl

It Goede Lichem

Met het toneelstuk "Oan de oare kant fan dit libben" wil Sater mensen bewust maken van

de consequenties van borstkanker en vooral het onderwerp uit de taboe-sfeer halen.


De thema's die aan bod komen zijn:

angst, verwachtingen, teleurstellingen, vrouw zijn, ziek zijn, kracht en het leven.

Het stuk is herkenbaar, maar vooral voelbaar!

We willen ons publiek een waardevolle theateravond bezorgen over een beladen onderwerp.

Voorstelling 2013Voorstelling_2013.html
Wat doen wijWat_doen_wij.html
Wie zijn wijWie_zijn_wij.html
Geld- 
en goedschietersGeld-_en_goedschieters.html
ReserveringenReserveringen.html
MuziekMuziek.html
ContactContact.html
NieuwsNieuws.html