Wat dogge wy
Nijste produksje:
Yn januari 2013 komt Sater mei de premjêre fan ‘Truth or Dare. 
Klik HJIR foar mear ynformaasje.

CD ‘Mei folle hannen’
Op 1 oktober 2009 kaam de CD ‘Mei folle Hannen’ út. In inisjatyf fan Sater, ta stân kommen yn gearwurking mei de stichting ‘Bewegen voor Overleven’. Dy CD mei fiif lietsjes is in earbetoan oan Anita Andriesen dy’t yn Fryslân symboal stiet foar alle froulju mei boarstkanker. De spesjaal skreaune muzyk giet oer frou wêzen, siik wêzen, oer krêft, mar benammen oer libjen. De muzyk is werkenber mar boppe alles, fielber! Net ûnbelangryk; de folsleine opbringst giet nei de stichting ‘Bewegen voor Overleven’ en komt ten goede oan projekten dy’t te krijen hawwe mei boarstkanker.

Eardere produksjes wiene:
Who’s afraid of Virginia Woolf ( 1999)
Streetcar named desire (2000)
Home (2001)
Yerma (2002)
Children (2003)
Huis Clos (2004)
Faginamonologen (2006)
It goede lichem (2008)
Oan de oare kant fan dit libben (2010)Foarstelling_2013.htmlFaginamonologen_frl.htmlIt_Goede_Lichem_frl.htmlOan_de_oare_kan_fan_dit_lbben_frl.htmlFoarstelling_2013.htmlshapeimage_2_link_0shapeimage_2_link_1shapeimage_2_link_2shapeimage_2_link_3
Foarstelling 2013Foarstelling_2013.html
Wat dogge wy
Wa binne wyWa_binne_wy.html
JildsjittersJildsjitters.html
ReservearringsReservearrings.html
MuzykMuzyk.html
Kontaktkontakt.html
NijsNijs.html